Draai voor klassieke weergave

Eens gered altijd gered

1 Johannes 5:13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

Corrie ten Boom

God's antwoord op bezorgdheid. NCRV Radiotoespraak van Corrie ten Boom.

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God.

Denkstof #9

Waarom mag ik niks als christen?. Joram en Reinier bespreken of dat waar is en wat je nou aan (christelijke) regels hebt.

U bent Sterker

Jannica van Barneveld, Mozaiek Worship

De opname van de Gemeente

Animatie

De Schepping

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

De schepping

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

Sodom & Gomorra

Er zijn miljoenen brokken zwavel met een zuiverheid tussen de 95% en 98% gevonden zijn in de, wat we nu weten, verwoeste steden van Sodom en Gomorra bij de Dode Zee in Israël.

God schiep de regenboog

Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.

De Uittocht uit Egypte

Trailer

De Bijbel

Alles over de Bijbel vind je hieronder en hierboven

Lees je bijbel

bid elke dag

De Statenvertaling

Documentaire

Audio Bijbel

Hierboven staan verschillende site's waar je de Bijbel in audio formaat kan beluisteren

Het evangelie van Lukas

Engelstalige video

De Bijbel

Bijbel geschiedenis

Social Media

Christelijke Social Media vind je hieronder

opwekking 577 Jezus allerhoogste naam

opwekking 577

Damiaan

Belgische missionaris

Evangelisatie en Zending

Hieronder vind je alles wat met Evangelisatie en zendingswerk te maken heeft.

Indonesische stam

Indonesian Tribe receives Bible for the First Time.

Verse of the Day

In Eeuwigheid

Opwekking 799, CD41 - (live video)

BIBLEBELT

NOS, Tentoonstelling laat een andere kant van strenggelovige christenen zien

Christelijke Vacatures

Hieronder vind je een overzicht van vacatures bij werkgevers met een christelijke identiteit.

Dick Baarsen

Christenen op de brede weg?!

EOBEAM

Wat geloven strenge christenen? - BEAM #39

De brede en de smalle weg!

Jeugdavond van de Evangelische Zendingsgemeente te Tiel op 15 oktober 2011.

De Brede en de Smalle weg

Aan de ene kant de brede weg, aantrekkelijk met verlokkingen, zondig, zelfzuchtigheid, wereldse comfort en overdaad. De nauwe weg; soberheid, de weg die de wereld niet kent, voor het niet gelovige oog ongemakkelijk, moeilijk begaanbaar.

Gesponsorde koppelingen

The Day the Sun & Moon Will Refuse To Shine: The Great Return

David Wilkerson

The NEW Jesus Film

Het leven van JEZUS EN

Bijbel over de Eindtijd

Audio (Engels)

Fundament

Opwekking 785, CD40 (live video). Ik bouw op Jezus, anders niet, het is Zijn bloed dat redding biedt. Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd.

Eindtijd in Beeld

De laatste dagen zullen zwaar zijn.

Occultisme

1 Timotheüs 4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.

Is Yoga okee?

Engels

Occultisme in muziek

Engelstalige Video

Monsterdrink

666

Exodus 23:2

www.verhoevenmarc.be Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen; en gij zult niet spreken in een twistige zaak,

Eindtijd en Christen vervolging

Hieronder staat alles wat met de Eindtijd en Christen vervolging te maken heeft.

Tienduizend redenen

Opwekking 733

Gebruik je Bijbel!

Dick Baarsen, samenkomst in Brugge/St. Michiels op 17 juni 2012.

Efeziërs 2:8-9

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

de Openbaring van Johannes, luisterboek

Nederlands

Jezus Overwinnaar

Talitha Govers · Reyer (Acoustic)

Maskers Af

Elly & Rikkert (1984)

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

1 Thessalonicensen 4:17

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Reyer

Ik weet hoe goed mijn God is (Live video).

Sam is bereikt!

Operatie Mobilisatie; Samen mensen bereiken met het Evangelie!

Jezus Overwinnaar

Eline Bakker

Wow, mijn leven is zo veranderd!

Ik wou dat ik dit 30 jaar eerder had ontdekt!

As in the Days of NOAH // Are You On Board? Get On Board!

As the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of man be.

Mattheüs 7:24 t/m 27

Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft.

Mattheüs 24:37

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Ranglijst Christenvervolging

2015

Christelijke datingsites, dating

Hieronder vind je alles over Christelijke dating

Opwekking 751

Ik zie het kruis

Marcus 10:7

Gen 2:24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.

Christelijke datingsite site

Introductie Video

Relatietherapeut

Zie hoe relatietherapeut Petra van Bodegraven samen met een echtpaar werkt aan hun relatie.

Israël

Hieronder alles over Israël

Hebreeuws leren spreken

Maaltijden en eten; Engelstalige instructie

Documentaire

Over Isreael en oorlog met Palestina.

All Nations Against Israel

Engelstalige Docu

Israël word aangevallen.

16 oktober 2015

Ongezuurd brood zonder gist

Recept; Unleavened Bread

Israël

Alles over de Israel vind je hieronder en boven

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld

Johannes 18:36

Faith In God

Pastor Charles Lawson

Over de christen pagina

Christen zijn betekend Jezus eren. Op deze pagina vind je alles wat met Jezus de Christus te maken heeft. Math. 25:31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.

Laatste update:
21 februari 2021

Over de beheerder

Omdat ik zelf een christen ben en de Here JEZUS mijn redder en mijn verlosser is, is deze pagina volledig aan Hem toegewijd. Deel informatie, ontmoet elkaar, lees en leer en dat alles ter eer van onze Here JEZUS de Christus.

Contact met de beheerder

Johannes 14:2

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen

Kinga Bán

Kinga Ban laat een schat aan prachtige liederen na. Nederland Zingt Special.

Hoe bescherm ik mijn kerk?

Uitgelicht! 31 januari 2017 - Christian van der Weele

Reggae Cristiano

Yeshua Featuring David Fohe of 'imisi-9875

1 Johannes 5:7

Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

Johannes 10:30

Ik en de Vader zijn een.

ESTÁS OBRANDO

Jeremia 10:6 Omdat niemand U gelijk is, o HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid.

Een rivier vol van vrede

Gezongen door Lisa, Nienke en Eline

Bijbel voor kinderen

Kijk eens bij de linkjes die hieronder staan. Allemaal handig en leuk voor kinderen!

Niet doodslaan

ABC van het geloof

De Schepping (EN)

Beginners Bible

Vakantie

Hieronder staan verschillende site's voor vakantie's samen met andere Christenen

Christelijke vakantie

Beter uit

Heaven Bound

Bruce Frye

Christelijke muziek

Klassikaal

Halleluja Adonai

Ronduit Praise Band

Christelijke Zorg

Alles wat met Christelijke zorg te maken heeft vind je hieronder.

Openbaring 21, 22

Ondertiteling geciteerd uit Statenvertaling

Way Maker

Leeland - Way Maker (Official Live Video)

defonkel

Vuur uit de hemel brengt vuur in mijn hart.